IT služby a riešenia

Postaráme sa o Vaše počítače, servery a sieťové prvky. Riešenie Vám navrhnú na mieru certifikovaní odborníci a k tomu poskytneme komfortnú podporu.

Počítače a periférie

Počítače a periférie

 • Inštalácie a reinštalácie
 • Inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení
 • Správa existujúcich riešení a prostredia
 • Odstraňovanie hardvérových porúch počítača
Servery

Servery

 • Inštalácie a reinštalácie
 • Konfigurácie
 • Monitorovanie a zálohovanie
 • Optimalizácia a správa prostredia
Siete a aktívne prvky

Siete a aktívne prvky

 • Konfigurácie aktívnych prvkov
 • Výmena zastaraných zariadení
 • Správa existujúcej siete
 • Reorganizácia siete
>Implementácia SW/HW

Implementácia SW/HW

 • Analýza potrieb
 • Navrhnutie optimálnych riešení
 • Konzultácie pri komunikácii s treťou stranou
 • Porovnanie a zhodnotenie možností